Biuro Rachunkowe Amicus Świdwin Usługi dodatkowe

 • Wysyłka deklaracji pocztą (list polecony)
 • Zamknięcie roku (sprawozdanie finansowe, roczne rozliczenie podatkowe)
 • Sporządzenie raportu kasowego
 • Sporządzenie i wysłanie wezwania do potwierdzenia sald
 • Opracowanie Zakładowego Planu Kont i Polityki Rachunkowości dla małej firmy (prosty plan kont - konta syntetyczne)
 • Opracowanie Zakładowego Planu Kont i Polityki Rachunkowości dla dużej firmy (rozbudowane konta analityczne)
 • Opracowanie regulaminu kontroli wewnętrznej w firmie
 • Opracowanie regulaminu pracy
 • Opracowanie regulaminu wynagradzania
 • Opracowanie regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Opracowanie zakresów czynności wg stanowisk pracy - honorarium za każdą rozpoczętą godzinę pracy
 • Opracowanie instrukcji archiwizacji i ochrony danych
 • Opracowanie instrukcji gospodarki kasowej
 • Opracowanie instrukcji inwentaryzacyjnej
 • Opracowanie instrukcji gospodarki magazynowej
 • Pełna obsługa kadrowa (akta osobowe, karty urlopowe, zasiłkowe) /> ➢ Korekta rozliczenia zawiniona przez zleceniodawcę
 • Sporządzenie deklaracji rocznych
 • Sporządzenie protokołu Zgromadzenia wspólników
 • Indywidualne konsultacje
 • Naliczenie płac pracowników
 • Rozliczenie zwolnień lekarskich i urlopów
 • Przygotowanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • Przygotowanie świadectw pracy
 • Prowadzenie spraw pracowniczych
 • Przygotowanie zgłoszeń, zmian, korekt i wyrejestrowań do ZUS właścicieli, pracowników, zleceniobiorców i innych umów cywilnoprawnych (ZFA, ZPA, ZUA, ZZA, DRA, ...)
 • Przygotowanie dokumentów w momencie przyjmowania i zwalniania pracownika

Dlaczego my:

Wybierając nasze biuro rachunkowe, klienci wykluczają ryzyko związane z błędnym prowadzeniem księgowości, nie narażając się jednocześnie na dodatkowe koszty.

Posiadamy:

 • Doświadczenie i wiedzę

 • Licencję zawodową i ubezpieczenie

 • Nowoczesny sprzęt i oprogramowanie

Czytaj więcej

Oferta:

 • księgi rachunkowe, księgi przychodów i rozchodów

 • ryczałt ewidencjonowany

 • podatek dochodowy

 • podatek od towarów i usług VAT

 • obsługa kadrowo-płacowa, rozliczenia ZUS

 • zeznania podatkowe

 • usługi doradztwa

Czytaj więcej

 

Dane kontaktowe:

Amicus sp. z o.o.

ul. Gdyńska 25 lok. 18

58-100 Świdnica,

Tel: +48 668 964 325

Email: biuro@biuroamicus.pl

 

Czytaj więcej

Początek strony